Hippokrates

Det är visserligen berömvärt att hjälpa sjuka att bli friska,

men lika berömvärt att hjälpa de friska att bevara sin hälsa.

Hippokrates 400 fkr