Medicinsk Fotvård

Medicinsk fotvård på remiss:

Landstinget Dalarna har fastställt riktlinjer för fotsjukvård som sker på remiss. Fotsjukvård är medicinskt motiverad och kriterier för remiss till fotsjukvård framgår nedan. Fotsjukvård omfattas av AFL (Lagen om Allmän Försäkring) under förutsättning att behandlingen utförs på remiss från läkare och utförs av anställd inom landstinget eller av entreprenör med vårdavtal.

Fotvård Falu lasarett plan 01, tidsbeställning måndag - fredag på telefonnummer 023-492943, 070-6936853

 Kriterier för remiss till fotsjukvård:

Allmänt: Alla patienter med diabetes skall erbjudas ett (1) besök hos fotterapeut för undervisning/information i förebyggande syfte, gärna i samband med debut. Barn med diabetes erbjuds ett (1) besök hos fotterapeut när patienten övergått till vuxenklinik.

Nivå 1: Frisk fot perifer cirkulation och sensibilitet u a. Patient skall erbjudas remiss för ett (1) enskilt besök hos fotterapeut för bedömning av fotstatus, undervisning om egenvård, rådgivning angående val av strumpor och skor, erhålla broschyr ”Fina fötter” från Svenska Diabetesförbundet och fotbehandling.

Nivå 2: Patient med verifierad neuropathi och/eller angiopathi med hud-och/ eller nagelproblem vilka utgör risk för fotsår. Patient skall erbjudas remiss för fotsjukvård 2-6 gånger per år

Nivå 3: Patient med tidigare sår, fotdeformiteter, grav callus eller amputerad patient skall erbjudas remiss för fotsjukvård 2-6 gånger per år.

Nivå 4: Pågående allvarlig fotsjukdom så som sår, kritisk ischemi, infektion, grav osteoartropathi och charcotfot. Patient skall erbjudas remiss för fotsjukvård 2-6 gånger per år Av remissen skall framgå antalet gånger patienten kan få fotsjukvård, om fler besök än 6 gånger per år erfordras skall fotterapeuten kontakta remittenten. Remiss gäller ett år från utfärdandet. Remissvar innehållande antal behandlingar, åtgärder och resultat skickas efter avslutad behandling eller då remissens giltighetstid gått ut. Remitterande enhet är betalningsansvarig.

Fotvård Falu lasarett plan 01, tidsbeställning måndag - fredag på telefonnummer 023-492943, 070-6936853

Butiken i Stora Skedvi med specialistkompetens:

Tidsbeställning måndag - fredag på telefonnummer 070-6936853

Foten är uppbyggd av 26 stycken ben och är av en unik konstruktion. Många människor går runt och har ont i sina fötter alldeles i onödan, en vanlig orsak är bristande funktion hos skon. Här på Aetherius har vi specialistkompetens att se var bristerna sitter. Vi tittar på den anatomiska ställningen vid stillastående på spegalpodie, vi tittar också hur du belastar foten under gång och löpning på löpband, utifrån resultaten kan vi föreslå en lämplig lösning. 

Medicinsk fotvård med eller utan remiss: I behandlingen ingår fotbad, rensning och klippning av naglar, borttagning av förhårdnader, liktorn, hälsprickor, sist men inte minst, en välgörande massage med en skön fotkräm. Vid problem och smärta går vi igenom dina fötter, ställer diagnos med uppföljande medicinsk behandling.Vi jobbar även med tejpning bl a hälsporrer, olika deformiteter.