Om Ann-Louise

Efter avslutad gymnasietid flyttade jag till Stockholm för att arbeta som undersköterska på Stureby sjukhus. Vid St Eriks sjukhus lärde jag mig att bli bra på hitta kärl, d v s utföra blodprovstagningar. Numera är St Erik sjukhus ett äldreboende. Det var då besparingarna inom sjukvården började, det kändes inte bra längre att behöva dra ner på kvalitén i vården av människor, så jag bestämde mig för att sluta arbeta som undersköterska.

Jag tillbringade ett år i USA, där hade jag förmånen att utbilda mig till aerobicsinstruktör på Darthmouth College i New Hampshire. Motionsgymnastiken har funnits med genom livet och som gympaledare i GK Sturegnistan instruerade jag medelgympa i många år, efter att jag diplomerades av svenska gymnasikförbundet.

Hemma i Sverige igen utbildade jag mig till medicinsk fotterapeut vid Axelsons i Stockholm, det var väldigt kompetenta föreläsare vi fick lyssna till och jag är väldigt nöjd med den utbildningen. År 2000 tog jag över fotvården på Falu lasarett i eget företag och har arbetat där sen dess. Jag har medicinskt fotvårdsavtal med landstinget Dalarna.

I Siljansnäs läste jag mera basmedicin och lärde mig zonterapi, blev också nyfiken på traditionell kinesisk medicin. Efter Siljansnäs började jag utbilda mig till akupunktör, det fortsatte jag med i 3 år. Efter avslutad akupunktur utbildning, fattades det då 15 p basmedicin, som jag kunde läsa på Högskolan Dalarna.

Kurserna som jag läste var Fysisk aktivitet o Hälsa, Rörelseapparaten o Smärt, Psykisk ohälsa och Näringslära. Kursen Fysisk aktivitet o hälsa gav oss kunskap om hur fysisk aktivitet kan påverka vår hälsa och en stor inspirationskälla var Michail Tonkonogi.

Genom att vara fysiskt aktiva kan vi påverka vår hälsa i stor utsträckning och därmed leva ett mera kvalitativt liv i frånvaro av sjukdom.

Detta budskap vill jag sprida till alla människor som är öppna för förändring till ett mera aktivt liv och för att kunna leva ett mera kvalitativt liv under ålderdomen.

Efter den kunskap som Michail förmedlade till mig, så förstår jag att HÄLSAN SITTER I VÅRA MUSKLER.

2009 gick jag en PT utbildning på Ylab Education i Stockholm. Yvonne Linn är grundare till Ylab som ligger på Drottninggatan, där sker all utbildning på vetenskapliga grunder.

Fantastiskt kompetenta och inspirerande lärare förmedla sin kunskap till oss elever på ett pedagogiskt sätt. Och trots min ålder 40+, var nervositeten stor på dagen D, då vi skulle genom gå examen. Det gick bra! Ylab är väl värt ett besök, en träningsoas i tiden.

Ett funktionellt gym i sin helhet köptes in och har nu kommit på plats, träningen kan börja.

För att träna konditionen köptes Schwinncyklar, löpband och roddmaskin.

På Dalasport academy hölls kursen Senior styrketräningscoach, jag var en av deltagarne. Michail Tonkonogi tog upp begreppet "hälsa" och vad hälsoinriktad träning är, 15% av livet levs i ohälsa, redogjorde för åldersrelaterad förlust av muskelstyrka, dess faser och framförallt lades stort fokus på vad man kan göra för att motverka detta.

Kevin McKee föreläste om livets faser med avseende på hälsa och faktorer bakom en god ålderdom. 

Emelie Westergren tog upp begreppet styrketräning för äldre ur ett pedagogiskt perspektiv där studiers resultat rörande äldres uppfattningar kring sig själv, sin förmåga och styrketräning presenterades.