Press

Gym i Skäve! Läs artikel i Annonsbladet om Aetherius gym

http://np.netpublicator.com/netpublication/n31246470

Läs om föreläsningen som hölls på Falu gruva i november!

Michail slår hål på myter

http://np.netpublicator.com/netpublication/n30655554

 

Mota Olle i grind med gymnastik

På lördag blir det öppet hus på Aetherius i Hedemora med prova på-aktiviteter som livsyoga, spinning/inomhuscykling, massage, cybersport i form av dansmattor och gymaktiviteter.

 Förebyggande är den viktigaste biten i detta avseende. Det är svårt att gå ner i vikt när man en gång varit tjock och den enda hållbara behandlingsmetoden är ändrade kostvanor och ökad fysisk aktivitet, enligt Ann-Louise Westbom, Aetherius.

Ohälsa och övervikt hos våra ungdomar och vuxna är ett globalt växande problem. Barn som är överviktiga och inaktiva i ungdomen löper större risk att i vuxen ålder drabbas av välfärdssjukdomar.

Datadansen

 

 – Vi har tagit datadansen till Hedemora, till musik trampar man på mattor/ plattor efter noter som rullar på storbildskärm, berättar Westbom. Hon förklarar att det har visat sig att puls, koordination och timing har förbättrats avsevärt hos ungdomar som spelar detta spel. Därför kan det vara ett bra alternativ för dem som inte gillar fotboll, gympa, hockey eller innebandy!

Träning mot åldrande

Ann-Louise Westbom vill också uppmärksamma en ny rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Enligt den kostar äldres olyckor samhället elva miljarder kronor per år Det beror på att efter 50 års ålder sjunker muskelmassa och styrka med 15 procent per tionde år ungefär. De första muskler som det märks på är proximala muskler i nedre extremiteterna, alltså lårmusklerna.

Det blir svårt att gå i trappor och resa sig från en stol. Det är även typ 2 fibern i muskeln som dör först och det är de snabba muskelfibrerna som aktiveras vid snabba aktiviteter, exempelvis vid fall.

– Men det går att förhindra detta genom träning på ett specifikt sätt. Hur det går till tänker vi visa på lördag! säger Ann-Louise Westbom.

MARIA KARLSSON, Dalabygden 19/11 2010

 

Bild egen.                                                                         Bild egen