Seniorstyrketräning

Grupperna startar till hösten 2015 igen 15 oktober kl 9.30-10.30

Detta upplägg har seniorstyrketräningskurserna:

 Seniorstyrketräningskurs på gymmet i Stora Skedvi.

Vi träffas 5 gånger på gymmet där vi går igenom några övningar ur ert program varje gång, vi repeterar och går igenom nya övningar varje gång.

Mellan kursgångerna är det meningen att deltagarna själva går till gymmet och provar på övningarna.

Vi kommer att vara max 5-6 deltagare på varje kurs.

 Föranmälan till Ann-Louise 070-693 68 53

VARMT VÄLKOMNA!

Enligt US National Center for Health Statistics lever vi i genomsnitt 15% av våra liv i ett tillstånd av ohälsa på grund av åldersrelaterade förändringar.

Den största bidragande orsaken till åldersrelaterad ohälsa är Sarcopenia, nedgång i muskelstyrka och effekt. Styrkan sjunker långsamt fram till 50 års ålder, efter 50 års ålder sjunker den med ca 12-15 % per dekad.

 

Äldres olyckor kostar samhället elva miljarder kronor per år, enligt nya siffror från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Varje år skadas 120 000 personer i åldrarna 65 år och uppåt. Mer än hälften av dem råkar illa ut i och kring hemmet.

Dessa olyckor kan förebyggas med styrketräning. Styrketräningen ska utföras på ett specifikt sätt.

 

 

 

 

 

Detta är bara siffor på vad alla fall olyckor kostar samhället, som sker på grund av att muskelmassan försvinner med åren.

Vad det kostar ekonomiskt och i mänskligt lidande för varje enskild individ, är inte inberäknat i detta pris.

Många av dessa olyckor skulle kunna förhindras på ett relativt enkelt sätt, genom att träna kroppens muskler.

Efter 50 år så sjunker vår muskelmassa med 12-15% per 10 år, så det innebär att när vi fyller 70 år har vi förlorat 30% av våra muskler där vår hälsa sitter, enligt Michail Tonkonogi. När musklerna inte blir tränade på rätt sätt, är det de snabba fibrerna i musklerna som försvinner, de så kallade typ2 fibrer. Typ2 fibrerna är viktiga tex när vi snubblar och behöver reagera snabbt för att inte ramla.

Ett enkelt sätt att förebygga fall detta är att styrketräna.

 

 

 

 

Det har visat sig i studier att de proximala musklerna i nedre extremiteterna dör först. Och det betyder att lårmusklernas typ2 fibrer försvinner och vi blir ”svaga” i benen.

 

Helt enkelt så får vi svårare att gå i trappor, kliva upp på en pall, resa oss från stolen. Med den minskade muskelmassan och styrkan kommer osäkerheten att gå, vi blir mindre rörliga och kan inte leva ett kvalitativt liv med rörelse och socialt välbefinnande.

Vi kommer in i en ond cirkel som tar oss närmare och närmare inaktivitet.

Detta skulle vara att beakta av stat, kommun och landsting, då det finns en stor ekonomisk vinning i att träna upp människors muskler.

 

Listan på positiva effekter som vi får ut av att styrketräna kan göras lång och här kommer bara några exempel på dessa.

 

Kappillärtätheten ökar och med den en bättre syresättning.

Ökat antal mitokondrier i musklerna, mitokondrier fungerar som muskelns kraftverk, det innebär att diabetikers insulinbehov kan minska och även förebygga att fler människor får diagnosen Diabetes mellitus.

Större rörlighet och ett mera kvalitativt liv.

Vi höjer vår kroppsegna förbränning

Vi lär cellen att nyttja fett som primär enegikälla och då kan vi sänka fettnivåer i båda blod och lever

Styrketräning förebygger och sänker blodfetter, och därmed kan vi se det som en alternativ behandlingsmetod vid höga blodfetter.

Statiner sänker höga fettvärden i blodet, ämnet bryter ner muskulaturen och ämnen som bildas i nedbrytnings processen skadar njurarna.

En rad olika biverkningar kan undviks om vi i ställer styrketränar för att äta statiner.

Insomnia

Ledvärk

Nedstämdhet och depressioner

Impotens

M fl